Tin tức mới
DANH SÁCH ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN CÁC TỈNHDANH SÁCH ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN CÁC TỈNH
ĐANG CẬP NHẬT  Liên hệ: Để chở thành nhà phân phối. 0913358337 - 0916092028Nhà Phân phối khu vực Bắc Ninh:Nguyễn Minh Thu - đường bình than Gia Bình Bắc NinhĐT: 0946107699Nhà Phân phối khu vực Lạng Sơn:Công ty...
QUY TRÌNH NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG DÙNG NANOQUY TRÌNH NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG DÙNG NANO
 Tôm thẻ chân trắng (TTCT)  được  đưa vào Việt Nam nuôi từ năm...
NANO BẠC - CÔNG NGHỆ THÂN THIỆN CUỘC SỐNGNANO BẠC - CÔNG NGHỆ THÂN THIỆN CUỘC SỐNG
Nano Bạc là gì? Nano bạc là những hạt bạc kích thước nano được phân bổ trong nước (1nm = 10-9 m) Nano bạc có kích thước gần với phân tử Bạc (Ag 404); nó thiếu hai electron ở vỏ ngoài, do đó cho nó khả...
ỨNG DỤNG OXIT TITAN TRONG NUÔI TÔMỨNG DỤNG OXIT TITAN TRONG NUÔI TÔM
Khả năng oxy hóa của TiO2 kích thước nanô khi có chiếu xạ UV mạnh hơn nhiều so với các chất oxy hóa thường dùng để xử lý nước trước đây như clo, hiđro peoxit hay ozon (gấp 1,5 lần ozôn, gấp hơn 2 lần clo)....
Công ty TNHH AJA VIỆT NAM
showroom :
ĐT : +84 4 22003136 (+84)4.38777092| Fax: 4.39.366.839 Email: ajavietnam@gmail.com